Slider

COVID-19: PREPORUKE O DOJENJU

Ove preporuke namijenjene su zdravstvenim djelatnicima koji skrbe o majkama i djeci vezano uz dojenje i prehranu majčinim mlijekom kad kod majke postoji sumnja na infekciju COVID-19/SARS CoV-2 virusom i u slučaju potvrđene COVID-19. Preporuke se temelje na trenutnim spoznajama o COVID-19 i smjernicama međunarodnih zdravstvenih institucija i stručnih društava.

Više...

Upute SAMOIZOLACIJA

Osnovno pravilo je da ostanete kod kuće i izbjegavate bliski kontakt s drugim ljudima. Bliskim kontaktom smatra se kontakt na udaljenosti manjoj od 2 metra u zatvorenom i manjoj od 1 metra na otvorenom prostoru dulje od 15 minuta. Pogotovo izbjegavajte kontakt sa starijim ljudima, kroničnim bolesnicim a i trudnicama.

Više...

COVID19 - KONTAKTI ZA ŽZH

DZ Grude

039 662-162 (124)

DZ Široki Brijeg

039 705-233(124)

DZ Ljubuški

039 831-514(124)

DZ Posušje

039 681-124(124)

039 681-689

Uprava Civilne zaštite ŽZH

039 661-377(121)

 

 

ZJZ ŽZH

 

 

0-24h 063 994-500

tel. 039 661-702

ravnatelj 063 311-212

epidemiolog 063 356- 675

 

Županijski sanitarni inspektor

Mirjana Delipetar

063 304-801

 

Vedrana Šaravanja

063 287-636

Sanitarni inspektor-Grad Široki Brijeg

Pero Ćorić

063 482-244

Sanitarni inspektor-Grad Ljubuški

Mile Bubalo

063 372-780

Sanitarni inspektor-Općina Grude

Kata Grubišić

063 897-367

Sanitarni inspektor-Općina Posušje

Slobodan Milas

063 448-550

                                                                                               

Više...

KRIZNI STOŽER MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI - NAREDBA 14. ožujka 2020.

U okviru aktivnosti na prevenciji pojave i ranog otkrivanja eventualnih slučajeva oboljenja izazvanog novootkrivenim virusom COVID-19, koji je Zaključkom Vlade FBiH broj: 164/2020 od 31. siječnja 2020.godine proglašena zaraznom bolešću čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za F BiH, Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi  Županije Zapadnohercegovačke na sjednici održanoj 14. ožujka 2020. godine donosi 

NAREDBU

  1. Nalaže se Upravi za inspekcijske poslove ŽZH da u suradnji s općinskim/gradskim inspekcijskim službama osigura potreban broj sanitarnih inspektora za kontrolu ulaska građana i stranih državljana u ŽZH.
Više...

Smjernice za kućnu izolaciju osoba koje dolaze iz područja ugroženog pandemijom COVID-19

Za osobe, koje dolaze u BiH, a u zadnjih 14 dana su boravile u ugroženom području (Kina, Italija, Južna Koreja, Iran, Francuska, Njemačka i Španjolska) računajući od dana ulaska u BiH, trebaju se pridržavati slijedećih mjera:

Više...

Preporuke za građane Županije Zapadnohercegovačke

Prema preporuci Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke, a u uvjetima promijenjene epidemiološke situacije, odnosno u uvjetima kada je SZO proglasila pandemiju novog koronavirusa (COVID-19), sve osobe s privremenim ili stalnim boravkom u F/BiH koje su u zadnjih 14 dana putovale u ugrožena područja  (Kina, Italija, Južna Koreja, Iran, Francuska, Njemačka i Španjolska)  trebaju se javiti Zavodu za javno zdravstvo, mjesnom Domu zdravlja ili nadležnom sanitarnom inspektoru radi daljnjeg postupanja.

Više...

zavod za potvrđene slučajeve

Dnevni izvještaj ŽZH

Događanja

Pratite nas na društvenim mrežama

Pratite nas i budite u tjeku sa najnovijim aktivnostima