Služba za mikrobiologiju, epidemiologiju i ekologiju

17 Siječanj 2019

- Praćenje i analiza kretanja zaraznih i parazitnih bolesti,
- Praćenje i nadzor epidemija, zaraznih i parazitnih bolesti,
- Epidemiološki nadzor HIV / AIDS-a,
- Epidemiološki nadzor nad karantenskim bolestima,
- Epidemiološki nadzor u vanrednim prilikama,
- Nadzor nad bolničkim infekcijama,
- Program imunizacije, Monitoring nadzora nad postvakcionalnim reakcijama i komplikacijama,
- Praćenje, ocjenjivanje zdravstvene ispravnosti pitke vode, kakvoće otpadnih, površinskih i voda za rekreaciju, mikrobiološlih i kemijskih analiza vode (analitičko izvješće),
- Podržavanje aktivnosti kojima se poboljšava kakvoća okoliša,
- Vođenje registra karcinoma,
- i dr.

Za uplatu antigenskog i serološkog testiranja:
Depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda ŽZH: 3380002200004013
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika: 722631
Općina 037
Proračunska organizacija: 1602001

covid 19 inf i preporuke

preporuke fed min zdr

Najčešća pitanja i odgovori

kontakt brojevi

Zbirni tjedni izvještaj

Događanja