O nama

14 Siječanj 2019
dr. Andrea Jurić, spec. epidemiologije dr. Andrea Jurić, spec. epidemiologije RAVNATELJICA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
pdf Andrea Jurić Europas CV bhs

brekalo

DAVOR BREKALO
Stručni suradnik za odnose s javnošću

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (odsjek Politologija) diplomirao je 2014. godine. U razdoblju od listopada 2016. do rujna 2018. na Sveučilištu Hercegovina, odsjek Fakulteta međunarodnih odnosa i diplomacije radi kao asistent na više kolegija među kojima su kojegij Odnosa s javnošću-javno komuniciranje. Od ožujka 2020. u Zavodu za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke radi na poziciji stručnog suradnika za odnose s javnošću. Uključen je u cjeloukupan rad Zavoda s posebnim osvrtom medijskog informiranjau kontekstu COVID-19, informiranja o načinu provedbe Projekta ON-TIME (prevencijom i ranim otkrivanjem do učinkovitijeg liječenja raka debelog crijeva i raka dojke) te informiranja o imunizacijiprotiv SARS-CoV-2. Dobitnik je zaslužnog certifikata Londonske škole za odnose s javnošću.


MARKO MUCIC

MARKO MUCIĆ
Viši samostalni referent u Službi za mikrobiologiju, epidemiologiju i ekologiju rada

Magistar sanitarnog inženjerstva, radi u Zavodu od veljače 2020., na mjestu Viši samostalni referent u Službi za mikrobiologiju, epidemiologiju i ekologiju rada
Uključen u cjelokupan rad Zavoda te prevenciju, testiranja i vođenje evidencije u kontekstu Covid-19 pandemije u ŽZH, uključen u proces imunizacije protiv Covid-19 kao Fokal point za cijepljenje u operativnom timu za ŽZH, Sudjeluje na projektu ON TIME (Prevencijom i ranim otkrivanjem do učinkovitijeg liječenja raka debelog crijeva i raka dojke), kao Suradnik projekt managera.


ANTE SOSA

ANTE SOSA
Rukovoditelj Službe za zdravstvenu statistiku, socijalnu medicinu i promociju zdravlja

1998. godine sam završio Fakultet zdravstvenih studija u Zagrebu, odsjek sanitarnih inženjera
U Zavodu za javno zdravstvo radim od utemeljenja Zavoda od 01.09.1999.godine.
U Zavodu sam obavljao raznovrsne poslove iz područja epidemiologije, ekologije rada, zdravstvene statistike, promocije zdravlja, te opće, pravne i financijske poslove.

Trenutno radno mjesto mi je rukovoditelj Službe za zdravstvenu statistiku, socijalnu medicinu i promociju zdravlja.

U Zavodu trenutno obavljam slijedeće poslove:
- Stalni nadzor nad provedbom obveznog cijepljenja, nabavka, skladištenje i distribucija cjepiva na području Županije,
- Evaluacija Programa cijepljenja,
- Kontinuirani monitoring nad hladnim lancem,
- Monitornig nad postvakcinalnim reakcijama i komplikacijama,
- Nabavka, skladištenje i distribucija cjepiva za sezonsku gripu u suradnji sa Zavodom za zdravstveno osiguranje ŽZH,
- Planiranje, priprema, nabavka, skladištenje i distribucija cjepiva protiv COVID-19,
- Trenutno sam u operativnom timu za provedbu cijepljenja u Županiji Zapadnohercegovačkoj protiv COVID-19 imenovan na dužnost Fokal point za logistiku,
- Vođenje evidencija oboljelih, oporavljenih, umrlih i hospitaliziranih tijekom pandemije COVID-19,
- Nabavka zaštitne opreme i sredstava za rad zdravstvenim ustanova na području Zapadnohercegovačke Županije i distribucija iste tijekom pandemije COVID-19,
- Provođenje antirabične zaštite, te nadzora nad bjesnoćom u suradnji sa veterinarskim ambulantama,
- Organiziranje kontinuiranih edukacija zdravstvenih radnika,
- Sudjelovanje u provedbi tečaja higijenskog minimuma,
- Edukacija pripravnika zdravstvenog usmjerenja,
- Sudjelovanje u izradi pravnih akata, kao i pravne legislative iz područja javnog zdravstva.

Sudionik sam brojnih stručnih seminara, radionica, tečajeva, simpozija i kongresa.


KATICA PRALAS

KATICA PRALAS, diplomirani sanitarni inženjer
Služba za zdravstvenu statistiku, socijalnu medicinu i promociju zdravlja

- 2004. godine, diplomirala na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb - smjer: sanitarno inženjerstvo
- 2006. godine uposlena u Zavodu za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke
- 2009. – 2010. godine – vršitelj dužnosti ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo ŽZH
- Trenutno sam uposlena u Službi za zdravstvenu statistiku, socijalnu medicinu i promociju zdravlja.
U Zavodu trenutno obavljam slijedeće poslove:
- Provođenje zdravstveno statističkih istraživanja u oblasti zdravstva, prikupljanje, obrada i analiza zdravstveno statističkih podataka sukladno postojećim zakonskim propisima,
- Izrada godišnjih izvješća o izvršenju statističkih istraživanja u oblasti zdravstva,
- Pružanje stručno-metodološka uputstva zdravstvenim djelatnicima u izradi zdravstveno statističkih istraživanja u oblasti zdravstva,
- Stručni nadzor u zdravstvenim ustanovama nad vođenjem i dostavljanjem individualnih izvještajnih obrazaca, popunjavanje i unos individualnih izvještajnih obrazaca u javnozdravstveni registar o bolestima od većeg socijalno-medicinskog značaja,
- Stručni nadzor u zdravstvenim ustanovama nad vođenjem i dostavljanjem zbirnih periodičnih izvještajnih obrazaca,
- Vođenje evidencija prijavljivanja oboljenja ili smrti zaraznih bolesti na području županije,
- Vođenje evidencija prijava oboljelih od tuberkuloze na području županije, dostavljanje izvješća za potrebe Nacionalnog programa za suzbijanje i sprječavanje širenja tuberkuloze (NTP )
- Nadzor na Akutnom flakcidnom paralizom (AFP),
- Vođenje evidencija oboljelih od malignih bolesti - Can Reg 4, na području županije
- Provodim obuku zaposlenika za stjecanje osnovnih znanja o higijeni životnih namirnica i predmeta opće uporabe, kao i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu životnih namirnica i predmeta opće uporabe,
- Sudjelujem u obuci zdravstvenih djelatnika na pripravničkom stažu sukladno važećem pravilniku,
- Član tima u provedbi projekta „Prevencija i rano otkrivanje za učinkovitije liječenje raka debelog crijeva i raka dojke (ON TIME)“, na području Županije u periodu od
1. 6. 2020. – 31.5. 2022. godine,
- Sudionica sam brojnih stručnih seminara, radionica i tečajeva iz oblasti zdravstva.


marija santic

MARIJA ŠANTIĆ

Stekla zvanje Magistar sanitarnog inženjerstva 2018. god na Sveučilištu u Mostaru, Fakultet zdravstvenih studija. Od 2018. god. doktorand poslijediplomskog doktorskog studija „Zdravstvenih znanosti“ na Fakultetu zdravstvenih studija. Od 2020. godine Viši asistent za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana javno zdravstvo na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru. Od 1.4.2020 sudjelujem u radu tijekom Covid19 pandemije u Zavodu za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke.

U  Zavodu trenutno obavljam sljedeće poslove:

  • Kooridnacija i praćenje higijensko-epidemiološke situacije na području Županije Zapadnohercegovake
  • Rad na sprječavanju i suzbijanju zaraznih bolesti
  • Higijensko-sanitarni nadzor i predlaganje mjera za uklanjanje utvrđenih nedostataka
  • Rad i koordinacija rada na poslovima dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
  • Preventivni i sanitarni nadzor

VJEŽBENICI:


anamari santicAnamari Šantić

Magistrica sanitarnig inženjestva.
Sudionica je 1. znanstvenog simpozija «„Javno zdravstvo – postignuća i izazovi“» s međunarodnim sudjelovanjem u Mostaru 2017.godine. U Zavodu radi od prosinca 2020. godine kao vježbenica Vlade Županije Zapadnihercegovačke.


adriana cerkezAdriana Čerkez

Fakultet zdravstvenih studija, Mostar ( listopad 2013-listopad 2018)
Smjer: Sanitarno inženjerstvo- preddipolski sveučilišni studij i diplomski sveučilišni studij

Radno iskustvo
• Odrađen stručni staž u trajanju od pola godine u Domu zdravlja Široki Brijeg, Uredu za inspekcijske poslove te Zavodu za javno zdravstvo Grude
• Sezonski poslovi ugostitelja

Vještine i kompetencije
Strani jezik: Engleski jezik, Njemački jezik ( u govoru i u pismu)
Računalo: Osnove rada na računalu u MS Office-u programu
Komunikacijske vještine, timski rad, planiranje i organizacija rada zajedno sa suradnicima i klijentima.
Sudjelovala sam u brojnim predavanjima, seminarima i simpozijima na nivou zdravstva.

U Zavodu radi od prosinca 2020. godine kao vježbenica Vlade Županije Zapadnihercegovačke.


Zavod za javno zdravstvo Županije obavlja javnozdravstvenu djelatnost za područje Županije:

• predlaže programe zdravstvene zaštite iz djelokruga svog rada;
• provodi zdravstveno statistička istraživanja u svrhu praćenja, procjene i analize zdravstvenog stanja stanovništva, kao i organizacije i rada zdravstvenih ustanova za područje županije;
• prati, ocjenjuje i analizira zdravstveno stanje stanovništva, kao i organizaciju i rad zdravstvenih ustanova na području županije;
• planira, organizira i provodi aktivnosti promocije zdravlja i zdravstvenog odgoja stanovništva;
• sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprečavanje, rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih masovnih bolesti, uključujući i bolesti ovisnosti;
• prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoline i hrane na zdravstveno stanje stanovništva na području županije, te predlaže mjere za unapređenje stanja u oblasti;
• provodi preventivno odgojne mjere zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama, kao i fakultetima za područje županije;
• koordinira, usklađuje i stručno povezuje rad zdravstvenih ustanova za područje županije;
• kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite i nadzora sa epidemiološkom analizom stanja na području županije i provodi protiv epidemijske mjere, te nadzire provođenje obveznih imunizacija;
• obavlja raspodjelu obveznih cjepiva zdravstvenim ustanovama na primarnom nivou zdravstvene zaštite na području županije,
• nadzire provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te provodi preventivne i protiv epidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje županije;
• sudjeluje u izradi i provođenju pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama;
• stručno-metodološki nadzire i usmjerava rad higijensko-epidemioloških službi na području županije;
• surađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama na području županije, kao i sa nadležnim organima lokalne samouprave i drugim ustanovama i organizacijama od značaja za unapređenje javnog zdravstva.
• provodi obuku zaposlenih za stjecanje osnovnih znanja o higijeni životnih namirnica i predmeta opće upotrebe, kao i osobnoj higijeni lica koja rade u proizvodnji i prometu životnih namirnica i predmeta opće upotrebe
• ispituje zdravstvenu ispravnost vode za piće, vode za dijalizu, vode za rekreaciju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe, te zdravstvenu ispravnost životnih namirnica i predmeta opće uporabe;
• provodi mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;
• predlaže i provodi aktivnosti na unapređenju sistema zdravstvene sigurnosti proizvodnje i prometa životnih namirnica, vode i predmeta opće upotrebe u cilju smanjenja rizika od obolijevanja i drugih štetnih posljedica po zdravlje,
• vrši zdravstveni nadzor nad kliconošama, zaposlenim i drugim osobama u skladu sa propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti;
• daje stručno mišljenje o opravdanosti osnivanja, proširenja, promjene ili prestanka rada zdravstvene ustanove;
• bavi se izdavanjem raznih oblika publikacija iz djelokruga svog rada;
• obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Temeljne ustrojbene jedinice su:

1. Služba općih, pravnih i financijskih poslova
2. Služba za mikrobiologiju, epidemiologiju i ekologiju;
3. Služba za zdravstvenu statistiku, socijalnu medicinu i promociju zdravlja;

Više u ovoj kategoriji: O nama »

Za uplatu antigenskog i serološkog testiranja:
Depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda ŽZH: 3380002200004013
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika: 722631
Općina 037
Proračunska organizacija: 1602001

covid 19 inf i preporuke

preporuke fed min zdr

Najčešća pitanja i odgovori

kontakt brojevi

Dnevni izvještaj

Zbirni tjedni izvještaj