ZJZ ŽZH na Info danu o Trećem programu za djelovanje Unije u području zdravstva za period 2014.-2020. godine.

14 Svibanj 2019

Zavod za javno zdravstvo ŽZH je 14. svibnja 2019. godine u Sarajevu sudjelovao na Info danu o Trećem programu za djelovanje Unije u području zdravstva 2014.-2020. Info dan je organiziran od strane inistarstva civilnih poslova BiH i Delegacije Europske Unije u BiH, a uz potporu Izvršne agencije za potrošače, poljoprivredu i hranu (CHAFEA) Europske komisije pri Direktoratu za zdravlje i sigurnost hrane (DG SANTE). 

 

Promicanje zdravlja sastavni je dio ciljeva pametnog, održivog i uključivog rasta Europske strategije 2020. Potpora djelovanju država članica na području zdravstva također je ključna komponenta mandata Europske unije kao što je to navedeno u Ugovoru o Europskoj uniji.Treći program djelovanja Unije u području zdravlja novi je program EU-a iz područja zdravstva koji je od 2014. godine zamijenio Drugi program aktivnosti zajednice iz područja zdravstva 2008.-2013. Ovaj program je bolje usmjeren prema tome kako zdravlje može doprinijeti rastu i strateškim ciljevima Europa 2020., a osobito u pogledu zapošljavanja, inovacije i održivosti. Ovaj program je usmjereniji na ključna pitanja gdje akcija Europske unije pruža dodatnu vrijednost i čini pozitivne promjene. Treći program djelovanja unije u području zdravlja osigurat će bolju podršku državama članicama u stvaranju i postizanju inovativnih i održivih zdravstvenih sustava. 

zavod za potvrđene slučajeve

Dnevni izvještaj ŽZH

Događanja