O nama

14 Siječanj 2019

O nama
Zavod za javno zdravstvo Županije obavlja javnozdravstvenu djelatnost za područje Županije:
• predlaže programe zdravstvene zaštite iz djelokruga svog rada;
• provodi zdravstveno statistička istraživanja u svrhu praćenja, procjene i analize zdravstvenog stanja stanovništva, kao i organizacije i rada zdravstvenih ustanova za područje županije;
• prati, ocjenjuje i analizira zdravstveno stanje stanovništva, kao i organizaciju i rad zdravstvenih ustanova na području županije;
• planira, organizira i provodi aktivnosti promocije zdravlja i zdravstvenog odgoja stanovništva;
• sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprečavanje, rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih masovnih bolesti, uključujući i bolesti ovisnosti;
• prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoline i hrane na zdravstveno stanje stanovništva na području županije, te predlaže mjere za unapređenje stanja u oblasti;
• provodi preventivno odgojne mjere zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama, kao i fakultetima za područje županije;
• koordinira, usklađuje i stručno povezuje rad zdravstvenih ustanova za područje županije;
• kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite i nadzora sa epidemiološkom analizom stanja na području županije i provodi protiv epidemijske mjere, te nadzire provođenje obveznih imunizacija;
• obavlja raspodjelu obveznih cjepiva zdravstvenim ustanovama na primarnom nivou zdravstvene zaštite na području županije,
• nadzire provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te provodi preventivne i protiv epidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje županije;
• sudjeluje u izradi i provođenju pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama;
• stručno-metodološki nadzire i usmjerava rad higijensko-epidemioloških službi na području županije;
• surađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama na području županije, kao i sa nadležnim organima lokalne samouprave i drugim ustanovama i organizacijama od značaja za unapređenje javnog zdravstva.
• provodi obuku zaposlenih za stjecanje osnovnih znanja o higijeni životnih namirnica i predmeta opće upotrebe, kao i osobnoj higijeni lica koja rade u proizvodnji i prometu životnih namirnica i predmeta opće upotrebe
• ispituje zdravstvenu ispravnost vode za piće, vode za dijalizu, vode za rekreaciju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe, te zdravstvenu ispravnost životnih namirnica i predmeta opće uporabe;
• provodi mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;
• predlaže i provodi aktivnosti na unapređenju sistema zdravstvene sigurnosti proizvodnje i prometa životnih namirnica, vode i predmeta opće upotrebe u cilju smanjenja rizika od obolijevanja i drugih štetnih posljedica po zdravlje,
• vrši zdravstveni nadzor nad kliconošama, zaposlenim i drugim osobama u skladu sa propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti;
• daje stručno mišljenje o opravdanosti osnivanja, proširenja, promjene ili prestanka rada zdravstvene ustanove;
• bavi se izdavanjem raznih oblika publikacija iz djelokruga svog rada;
• obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

 

Temeljne ustrojbene jedinice su:
1. Služba općih, pravnih i financijskih poslova
2. Služba za mikrobiologiju, epidemiologiju i ekologiju;
3. Služba za zdravstvenu statistiku, socijalnu medicinu i promociju zdravlja;

 

Više u ovoj kategoriji: Higijenski minimum »

zavod za potvrđene slučajeve

Dnevni izvještaj ŽZH

Događanja