Pravilnik o načinu provođenja obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi

(„Službene novine Federacije BiH“, br. 22/07)

FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 204 Na osnovu člana 45. stava 1. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05), federalni ministar zdravstva donosi:

Read more...

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, („Službene novine Federacije BiH, br. 29/05")

(„Službene novine Federacije BiH, br. 29/05)

Na osnovu ĉlana IV.B.7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

Read more...

Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH "Službene novine Federacije BiH", broj 46/10

(„Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10)
Na osnovu ĉlana IV.B.7 a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim
UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
Read more...

VODIČ ZA NADZOR NAD MORBILIMA

Osnovne smjernice iz Plana eliminacije morbila i rubeole i kongenitalne rubeole(SZO)- 5 ključnih oblasti za provođenje aktivnosti:

Read more...

Naredba o izmjenama i dopunama naredbe o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Temeljem članka 35. Stavak 4. Zakona o zdravstvenom Osiguranju ("Službene novine Federacije bih", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), federalni ministar zdravstva donosi NAREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O STANDARDIMA I NORMATIVIMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Read more...

Za uplatu antigenskog i serološkog testiranja:
Depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda ŽZH: 3380002200004013
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika: 722631
Općina 037
Proračunska organizacija: 1602001

Najčešća pitanja i odgovori

kontakt brojevi

Događanja