Slider

 Preporuke za treninge i športsko rekreativne aktivnosti na otvorenim športskim objektima 

14 Svibanj 2020

Održavanje treninga i športsko-rekreativnih aktivnosti dopušta se svim

športašicama i športašima te korisnicima športsko-rekreativnih sadržaja u zatvorenim športskim objektima uz pridržavanje ovih preporuka i svih drugih važećih epidemioloških preporuka.

  1. Prostorno-organizacijski uvjeti objekt Organizacija treninga i športsko rekreativnih aktivnosi mogu se održavati u zatvorenim športskim objektima koji mogu udovoljiti sigurnosnim uvjetima za provedbu aktivnosti. U ulaznim prostorima svih jedinica prostora športskih objekata, pultovima za obavljanje plaćanja usluga, u radnom prostoru zaposlenika te na svakih 200 m provedbu športskih i športsko-rekreativnih aktivnosti nužno je na raspolaganje postavljanje dozatora s dezinfekcijskim sredstvom. Dezinficijens treba biti 70% ili drugog sredstva s deklariranim virucidnim djelovanjem, prema uputama proizvođača i prikladnog za korištenje na koži. U svim prostorima unutar objekta preporučuje se postavljanje kante za otpatke s odgovarajućim poklopcima. Fizička udaljenost na recepciji. Regulira se i ograničava maksimalni broj osoba u prostoru recepcije sukladno mjerama fizičke udaljenosti od 1,5 metara. Potrebno je vođenje evidencije prisutnih osoba slučaju pojave zaraze virusom. U ulaznim prostorima svih jedinica prostora športskih objekata, pultovima za radnom prostoru zaposlenika te na svakih 200 m2 u prostoru za rekreativnih aktivnosti nužno je na raspolaganje postavljanje dozatora bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od s deklariranim virucidnim djelovanjem, prema uputama proizvođača, i najmanje tri prenosiva se postavljanje kante za otpatke. Treninzi i se ostale športsko rekreativne aktivnosti smiju se održavati samo sukladno rasporedu uz vođenje adekvatne evidencije.

U prostoru moraju biti osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti. Potrebno je redovito prozračivati sve prostore, uz minimalno korištenje klimatskih uređaja. Potrebno je dezinficirati prostore što češće, posebno između dva treninga.

Potrebno je staviti smjernice i upute na vidljivo mjesto.

Tijekom treninga ili športsko – rekreativnih aktivnosti na otvorenom prostoru potrebno je držati razmak od 2 metra.

Zaposlenicima se preporučuje korištenje medicinskih maski ili maski za lice tijekom boravka u zatvorenim prostorima.

Svakom se športašu ili korisniku preporučuje da ima vlastitu označenu bocu. s tekućinom kao i ostale potrepštine koje moraju biti označene imenom.

Boravak u svlačionicama i prostorima za trening treba svesti na nužni minimum.

Ako je moguće, potrebno je organizirati rad dvokratno, na način da između prve i druge smjene sa barem sat vremena razmaka, koji će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju prostora.

Za uplatu antigenskog i serološkog testiranja:
Depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda ŽZH: 3380002200004013
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika: 722631
Općina 037
Proračunska organizacija: 1602001

Najčešća pitanja i odgovori

  • _
       

 Kontakt brojevi telefona za psihosocijalnu podršku u
centrima za mentalno zdravlje zdravstvenih ustanova u ŽZH

 Lokacija

 Broj telefona
 CMZ

 Broj linije za
 psihosocijalnu podršku

 LJUBUŠKI

 039/832-827
 (07:00-15:00)

 063/450-521
 (07:15:00)

ŠIROKI BRIJEG

 039/703-870
 (07:00-15:00)

 039/703-870
 (00:00-24:00)

 GRUDE

 039/661-702
 (08:00-16:00)

 063/062-073
 (08:00-16:00)

Dnevni izvještaj

Događanja