Slider

 Preporuke za rad javnog prijevoza u kontekstu COVID-19

14 Svibanj 2020

U obavljanju javnog prijevoza neophodno je primjenjivati mjere sprječavanja širenja COVID-19 kao i u svim drugim aktivnostima.

Ove mjere podrazumijevaju sljedeće:

- Uposlenicima pružiti informacije i edukaciju vezano za prevenciju širenja COVID-19 (materijali se mogu pronaći na stranici Zavoda za javno zdravstvo FBiH, www.zzjzfbih.ba)

  • Higijena ruku, respiratorna higijena, izbjegavati dodirivanje lica
  • Standardne mjere higijene i zaštite zdravlja
  • Mjere zaštite karakteristične za COVID -19
  • Mjere zaštite karakteristične za djelatnost

- Redovno vršiti kontrolu i nadzor nad provedbom ovih mjera i davati povratne informacije uposlenicima

- Zahtjevati na provođenju pojačanih mjera higijene i sanitacije. Redovno čistiti vozila sa standardnim deterdžentom, a potom dezinficirati

- Zahtjevati na čestom pranju ruku ili dezinfekciji

- Zahtjevati da svi uposlenici kao i putnici nose maske

- Zaposlenici koji razviju simptome kao što su kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u grlu, uputiti da ne dolaze na posao nego da se obrate svom liječniku.

Ove se preporuke odnose na mjere prilikom prijevoza putnika vozilima javnog prijevoza tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19), radi zaštite vozača i putnika u linijskom i povremenom prijevozu putnika. Većina preporuka može se primijeniti i na ostale oblike prijevoza putnika.

Na ulazu u vozilo i na svim peronima i stanicama treba postaviti obavijesti o higijenskim mjerama i ograničenjima u vidu broja putnika po vozilu.

 

Higijena vozača i vozila

 

Preporuča se održavanje higijene kabine vozača i svoje radne okoline –vozačeva mjesta i kabine tako da se svakodnevno, nekoliko puta dnevno prebrišu površine sa sredstvom za dezinfekciju površina. Posebno prebrišite površine koje se često dodiruju rukama, kao što su kvake na vratima, volan, radna ploča.

U skladu sa dosadašnjim naredbama vozač i svi putnici moraju nositi zaštitnu masku preko usta i nosa. Zaštitnu masku treba redovno mijenjati, a obavezno uvijek kada postane vlažna i mokra.                  

Prije i nakon skidanja maske, ruke treba oprati toplom vodom i sapunom ili ih dezinficirati. Iskorištene jednokratne maske odlažu se u vreće za smeće koje su smještene u kante s poklopcem.Preporučuje se korištenje platnenih maski, koje se trebaju redovno prati.

Operite ruke ili dezinficirajte ruke prije ulaska u vozilo, nakon izlaska iz vozila, nakon postupaka čišćenja vozila ili kad su ruke vidljivo prljave, te u ostalim preporučenim situacijama (poslije toaleta, prije jela, poslije brisanja nosa i sl.). Dezinfekcijsko sredstvo mora biti na raspolaganju na ulazu u vozilo, a pri ulazu u autobus potrebna je dezinfekcija ruku (vozno osoblje i putnici).

Treba izbjegavati bliski kontakt s putnicima (i njihovom prtljagom) prilikom komunikacije s njima. Održavajte odgovarajući fizički razmak (1-2 metra) u svakodnevnom društvenom kontaktu s putnicima i drugim osobama.

Ako vozači stavljaju prtljagu u prtljažni prostor, potrebno je poslije toga dezinficirati ruke.

Potrebno je vršiti standardno čišćenje i dezinfekciju vozila, temeljito najmanje dva puta dnevno, a između vožnji neophodno je izvršiti dezinfekciju dodirnih površina u vozilu i prozračivanje unutrašnjosti prijevoznog sredstva. Pri čišćenju unutrašnjosti autobusa posebno pazite na rukohvate na ulaznim i izlaznim vratima, prozorska stakla, kao i na naslone za glavu i za ruke putnika (u autobusima).

Preporučuje se postavljanje fizičke barijere između vozačeva mjesta i putnika (od pleksiglasa ili slično), ako to nije moguće, prvi red sjedala iza vozača ne smije se koristiti za prijevoz putnika.

Redovno prozračite putnički prostor prilikom stajanja na stajalištima. Za vrijeme vožnje koristite prozračivanje unutrašnjosti autobusa ventilacijom. Ako vremenske prilike i temperatura to dozvoljavaju, tijekom vožnje otvorite prozore.

 

Putnici

Informirajte putnike o važnosti održavanja fizičke udaljenosti od najmanje jednog metra jednih od drugih.

Broj i raspored putnika po sjedištima mora biti takav da omogućava propisani razmak (1-2m, odnosno jedno prazno sjedište) između njih. Ograničiti kapacitet na sjedeća mjesta i to tako da sjedi jedna osoba u redu, na način da sjede naizmjenično na sasvim lijevom i sasvim desnom sjedištu. Mjesta koja se ne koriste označiti trakom ili znakom upozorenja. Preporučujemo da se ne dozvoli stajati i držati za rukohvate tijekom vožnje, osim prilikom ulaska i izlaska iz vozila.

Svi putnici moraju imati zaštitne maske, u skladu sa dosadašnjim naredbama.

Preporučuje se pojačano prisustvo revizora u vozilima. U javnom gradskom prijevozu posebno, da bi se osiguralo pridržavanje mjera od strane putnika i dozvoljeni broj putnika po vozilu.

Za uplatu antigenskog i serološkog testiranja:
Depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda ŽZH: 3380002200004013
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika: 722631
Općina 037
Proračunska organizacija: 1602001

Najčešća pitanja i odgovori

  • _
       

 Kontakt brojevi telefona za psihosocijalnu podršku u
centrima za mentalno zdravlje zdravstvenih ustanova u ŽZH

 Lokacija

 Broj telefona
 CMZ

 Broj linije za
 psihosocijalnu podršku

 LJUBUŠKI

 039/832-827
 (07:00-15:00)

 063/450-521
 (07:15:00)

ŠIROKI BRIJEG

 039/703-870
 (07:00-15:00)

 039/703-870
 (00:00-24:00)

 GRUDE

 039/661-702
 (08:00-16:00)

 063/062-073
 (08:00-16:00)

Dnevni izvještaj

Događanja