Slider

 Preporuka za treninge/pripremne utakmice na otvorenim/zatvorenim športskim objektima

20 Svibanj 2020

Ove se preporuke odnose na provedbu mjera prilikom športsko rekreativnih aktivnosti tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19)

radi zaštite korisnika i djelatnika objekta i drugih suradnika. Primjenjuje se na Finess centre, rekreacijske centre uključujući teretane i sve oblike sportskih dvorana. Održavanje treninga, pripremnih utakmica i sportsko rekreativnih aktivnosti na otvorenom, dopušta se svim športašicama i športašima te korisnicima športski objekata uz pridržavanje ovih preporuka i svih drugih važećih epidemioloških preporuka ZJZ ŽZH.

 

Prostorno-organizacijski uvjeti

 

Organizacija treninga i športsko rekreativne aktivnosti otvorene/zatvorene športske aktivnosti moguća je na otvorenim športskim objektima na kojima su osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti propisani važećim preporukama tijekom trajanja mjera, za što su nadležne i odgovorne pravne osobe koje upravljaju pojedinim sportskim objektima.

Treninzi i športsko rekreativne aktivnosti mogu se održavati u zatvorenim športskim objektima koji mogu udovoljiti posebnim tehničkim i sigurnosnim uvjetima. Potrebno je osigurati najmanje 7m2 neto površine poda po osobi odnosno odnosno 10 m2 bruto površine. Broj osoba pritom uključuje i trenere, instruktore, voditelje odnosno sve osobe koje se nalaze u prostoru za trening ili športsko rekreativnu aktivnost.

 

 

Dezinficijens za ruke

 

Zatvoreni športski objekti:

U ulaznim prostorima svih jedinica prostora športskih objekata, pultovima za obavljanje plaćanja usluga, u radnom prostoru zaposlenika te na svakih 200 m2 u prostoru za provedbu športskih i športsko-rekreativnih aktivnosti nužno je na raspolaganje postavljanje dozatora s dezinfekcijskim sredstvom. Dezinficijens treba biti 70% ili drugog sredstva s deklariranim virucidnim djelovanjem, prema uputama proizvođača, i prikladnog za korištenje na koži.

 

Otvoreni športski objekti:

Na ulaznim prostorima svih jedinica prostora športskih objekata, pultovima za obavljanje plaćanja usluga, radnom prostoru zaposlenika te na svakih 50 m2 u prostoru za provedbu rekreativnih aktivnosti nužno je postaviti dozatore s dezinfekcijskim sredstvom.

 

Dezinficijens za opremu u zatvorenim športskim objektima

Na svakim 50m2 potrebno je postaviti najmanje 3 prenosiva dezinficijensa za opremu i rekvizite.

Odlaganje otpada

Preporuča se postavljanje kante za otpatke s odgovarajućim poklopcima u svima zatvorenim i otvorenim jedinicama objekta.

 

Fizička udaljenost na recepciji

Osigurati dovoljnu distancu između osoblja na recepciji i korisnika te djelatnika međusobno ili ako je moguće postaviti pregrade (od pleksiglasa ili sličnog materijala koji osigurava potrebnu distancu). Regulira se i ograničava maksimalni broj osoba u prostoru recepcije sukladno mjerama fizičke udaljenosti od 1,5 metra.

 

Evidencija prisutnih osoba

Za svaki trening aktivnost uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba (podaci o treneru, instruktoru, voditelju, športašu, korisniku, asistentu i eventualno ostalim uključenim osobama potrebnim za odvijanje aktivnosti te lokaciji provođenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS CoV-2. Evidencija će se voditi i za pojedinačne treninge s trenerom, za sve športove. Evidencija mora sadržavati ime i prezime, telefonski broj te vrijeme dolaska i odlaska na teren, odnosno na trening.

 

Raspored

Treninzi, pripremne utakmice odnosno sportsko rekreativne aktivnosti smiju se održavati samo sukladno rasporedu i s točno onim športašima/korisnicima i trenerima/ voditeljima te uz prisustvo potrebnog tehničkog osoblja koje je navedeno u rasporedu.

Za zatvorene športske objekte preporučuje se da se u trenažnim prostorima centara, teretana i dvorana trajanje treninga ograniči na najviše sat i pol.

 

 

Plan i prioriteti

Ako za treninge objekt koristi više korisnika, prioritete će odrediti korisnik, zajedno sa pravnom osobom koji upravlja športskim objektom.

 

 

Aktivnosti na otvorenom

Preporučuje se zatvorenim športskim objektima da se treninzi i športsko održavaju na otvorenom prostoru. U slučaju provedbe aktivnosti na otvorenome, maksimalni dopušteni broj osoba je 40, pri čemu razmak među njima mora biti najmanje 1,5m.

Kad god je moguće, preporučuje se da se intenzivnije aktivnosti provode na otvorenom prostoru.

Higijenski i sigurnosni uvjeti

Dok su na snazi posebne mjere , u športskom objektu moraju biti osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti upravljanja športskim objektom. Preporuke za čišćenje i dezinfekciju odnose se na sve prostore objekata (ulazni prostor, recepcija, tuširanje).

 

Prozračivanje

Potrebno je redovito odnosno osigurati stalno prozračivanje ,osobito između svake aktivnosti osigurati stalno prozračivanje, kad god je moguće.

 

 

Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju

Općenita preporuka za unutarnje prostore je prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju posebno pratiti stanje filtera i posvetiti pažnju održavanju zraka u zatvorenom prostoru. Treba provjeriti pravilno funkcioniranje opreme zraka. Preporučuje se ventilacija s povećanim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticala obnova koncentracije potencijalno zaraznih čestica.

Učestalo čišćenje i dezinfekcija

Tijekom dana potrebno je što češće dezinficirati zatvorene športske objekte u kojima se provode treninzi (što obuhvaća sve dijelove športskog objekta sanitarni čvor…), a posebno nakon svakog treninga. Prostore centara u kojima se provode športske aktivnosti poput teretana i fitness centara, potrebno je dezinficirati što češće tijekom dana te nakon svake grupne aktivnosti u slobodnom prostoru za vježbanje.

 

Dezinfekcija tijekom pauze

Za vrijeme obavezne pauze od sat vremena u sredini radnog vremena, radnog vremena, kao i između grupnih treninga, potrebno je temeljito dezinficirati i što češće provjetravati fitness i druge športske-rekreativne centre, teretane, dvorane. Posebnu pozornost obratiti na prostore svlačionica i za tuširanje te sanitarnim čvorovima.

 

 

Preporuke za korisnike, športaše i djelatnike objekta

Informiranost osoblja i korisnika

Prije početka rada educirati zaposlenike o svim mjerama koje se provode. Prije ili neposredno nakon ulaska, na vidljivom mjestu, nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima ili postaviti informacije sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite.

Dnevno mjerenje tjelesne temperature

Treneri, instruktori, voditelji, i športaši i korisnici prije dolaska u objekt trebaju izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C u jutarnjim satima, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku.

Fizički razmak

Tijekom treninga/ se držati razmak od 1,5 metara kao nužne udaljenosti za fizičku distancu. Za treninge/ utakmice/športsko-rekreativne aktivnosti u kontaktnim i drugim aktivnostima održavati fizičku distancu između trenera/instruktora/voditelje i športaša/korisnika, preporučuje se da trening/aktivnost odrade uvijek iste osobe.

Zdravstveni djelatnici

U slučaju potrebe za prisustvom zdravstvenog djelatnika pri bliskom kontaktu zdravstveni radnik mora koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu, odnosno kiruršku masku kombiniranu s vizirom.

Dezinfekcija opreme

Nakon korištenja lopti, rekvizita i ostale opreme potrebne za trening/pripremne utakmice/športsko-rekreativne aktivnosti sva se mora po završetku dezinficirati.

Konzumacija tekućina

Svakom športašu/korisniku se preporučuje da ima vlastitu označenu bocu s tekućinom kao i ostale potrepštine koje moraju biti u torbi označenoj imenom.

Boce za napitke i ostali otpad nastao tijekom treninga/ pripremnih utakmica odlaže se za u to predviđenu kantu za otpatke s dvostrukom vrećicom i odgovarajućim poklopcem.

Zadržavanje u prostorima

Nakon treninga/športskih aktivnosti zadržavanje nije dozvoljeno u prostorima dulje nego je potrebno. Boravak u svlačionicama i prostorima za tuširanje svesti na nužni minimum.

Dvosmjenski rad

Ako je moguće, organizirati rad dvokratno, na način da između prve i druge smjene bude barem sat vremena razmaka, koji će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju površina tijekom rutinskog čišćenja.

 

 

 

Primanje suradnih djelatnika

Dolazak drugih osoba (npr. majstora, kurira, dostavljača) treba organizirati na način da se prije dolaska te osobe telefonski najave. Tada se provjerava ima li osoba simptome COVID-19 (povišena tjelesna temperatura, kašalj, otežano disanje/kratak dah, grlobolja, poremećaj osjeta njuha i okusa) i je li imala kontakt s oboljelima.

Maske za lice

Zaposlenicima se preporučuje korištenje medicinskih maski ili maski za lice tijekom boravka u zatvorenom prostoru, osim u slučajevima kada to onemogućava obavljanje djelatnosti.

Navlake za obuću

Preporučuje se korištenje najlonskih ili medicinskih navlaka za obuću u objektima u kojima se na putu do svlačionice prolazi kroz prostor za vježbanje. Osim navlaka, moguće je i postavljanje specijalizirane dezinfekcijske podloge za obuću.

Za uplatu antigenskog i serološkog testiranja:
Depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda ŽZH: 3380002200004013
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika: 722631
Općina 037
Proračunska organizacija: 1602001

Najčešća pitanja i odgovori

  • _
       

 Kontakt brojevi telefona za psihosocijalnu podršku u
centrima za mentalno zdravlje zdravstvenih ustanova u ŽZH

 Lokacija

 Broj telefona
 CMZ

 Broj linije za
 psihosocijalnu podršku

 LJUBUŠKI

 039/832-827
 (07:00-15:00)

 063/450-521
 (07:15:00)

ŠIROKI BRIJEG

 039/703-870
 (07:00-15:00)

 039/703-870
 (00:00-24:00)

 GRUDE

 039/661-702
 (08:00-16:00)

 063/062-073
 (08:00-16:00)

Dnevni izvještaj

Događanja