Služba za mikrobiologiju, epidemiologiju i ekologiju

Služba za mikrobiologiju, epidemiologiju i ekologiju ima nadležnost za:

Read more...

Služba za zdravstvenu statistiku, socijalnu medicinu i promociju zdravlja

Služba za zdravstvenu statistiku, socijalnu medicinu i promociju zdravlja obavlja poslove koji se odnose na

Read more...

Za uplatu antigenskog i serološkog testiranja:
Depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda ŽZH: 3380002200004013
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika: 722631
Općina 037
Proračunska organizacija: 1602001

Najčešća pitanja i odgovori

kontakt brojevi

Događanja