Služba za zdravstvenu statistiku, socijalnu medicinu i promociju zdravlja

17 Siječanj 2019

Služba za zdravstvenu statistiku, socijalnu medicinu i promociju zdravlja obavlja poslove koji se odnose na:
- Provođenje i izvršavanje Programa statističkih istraživanja u oblasti zdravlja,
- Analizu rezultata, suma polugodišnjih i godišnjih izvješća o zdravstvenim kapacitetima i uslugama, o utvrđenim oboljenjima, stanjima i povredama,
- Pružanje stručno-metodološke pomoći zdravstvenim ustanovama i zavodima,
- Izrada godišnjih izvjeća o izvršenju statističkih istraživanja u oblasti zdravstva,
- Provođenje probnih i novih statističkih istraživanja iz područja zdravstva,
- Izrada programa obuke liječnika i drugih stručnjaka iz područja zdravstvene statistike i informatike,
- Izrada publikacija zdravstveno-statističkih podataka,
- Praćenje zdravstvenih indikatora,
- Promociju zdravlja stanovništva, posebno rizičnih populacijskih grupa (žene, djeca ,starije osobe, invalidi...),
- Izradu programa, aplikacija, implementcija, evaluacija i objavljivanje rezultata,
- Izradu znanstveno-istraživačkih studija iz područja riziko faktora, smanjenja prevalence morbiditeta i smanjenja mortaliteta,
- Sudjelovanje u ciljanoj edukaciji zdravstvenih djelatnika iz preventivno promotivnih programa,
- Obavljanje istraživačke djelatnosti kroz publiciranje zdravstveno-odgojnih materijala (letci, posteri, brošure, bilteni, itd ),
- Organizaciju i sudjelovanje u izradi zdravstveno-promotivnih izložbi,
- Sudjelovanje u izradi i realizaciji scenarija zdravstveno-promotivnih kampanja i obilježavanja značajnih domaćih i međunarodnih zdravstvenih događaja,
- Ostvarivanje suradnje s sredstvima javnog informiranja,
- Praćenje, ocjenjivanje, prevencija korekcija činbenika okoliša s štetnim djelovanjem.
poslova.

Za uplatu antigenskog i serološkog testiranja:
Depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda ŽZH: 3380002200004013
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika: 722631
Općina 037
Proračunska organizacija: 1602001

covid 19 inf i preporuke

preporuke fed min zdr

Najčešća pitanja i odgovori

kontakt brojevi

Zbirni tjedni izvještaj

Događanja