LJETNA PRAKSA

Studenti koji su prijavili ljetnu praksu u Zavodu za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke bit će telefonski obaviješteni o datumu i vremenu obavljanja prakse. Studenti su dužni sa sobom ponijeti Knjižicu za obavljanje ljetne prakse.

Read more...

PRIPRAVNIČKI STAŽ

Pripravnički staž zdravstvenih radnika  obavlja se sukladno „ Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika“ („Službene novine FBiH“ br. 6/11, 10/11, 41/11, 81/12, 58/15, 51/17 i 96/17) te sukladno sa Planom i programom pripravničkog staža za:

 • Zdravstvene radnike sa završenom srednjom školom zdravstvenog usmjerenja.

Pripravnici u Zavodu za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke slušaju predavanja iz četiri programske cjeline:

 1. Zdravstveno prosvjećivanje, prevencija bolesti i promocija zdravog načina života,
 2. Evidencije u zdravstvu i usvajanje praktičnih vještina iz informatike – rad u wordu i excelu,
 3. Osnove ustavnog Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, kao i organizacija zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja u Federaciji BiH,
 4. Zakonska regulativa vezana za stručno zvanje pripravnika (posebni dio).

U cilju efikasnog obavljanja  pripravničkog staža, u Zavodu se održavaju predavanja za pripravnike po grupama.

Pripravnici će telefonski bit obaviješteni o datumu i vremenu početka predavanja.

Za obavljanje pripravničkog staža u Zavodu za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke  potrebna je sljedeća dokumentacija:

 • Uputnica za obavljanje pripravničkog staža u Zavodu za javno zdravstvo ŽŽH,
 • Pripravnička knjižica zdravstvenog radnika uredno popunjena i ovjerena od strane javne ili privatne zdravstvene ustanove te privatnih ordinacija, ljekarni, zubotehničkih laboratorija i medicinsko-biokemijskih laboratorija za koju zdravstveni radnik obavlja pripravnički staž.
 • Svjedodžba o završenom obrazovanju (preslika)
Read more...

HIGIJENSKI MINIMUM

Na osnovu člana 13, stav 1, točka 1, te člana 14. Zakona o zdravstvenom nadzoru životnih namjernica i predmeta opće upotrebe („Službeni list SRBiH“, broj 43/86, 18/90 i “Sl. list RBiH”, broj: 2/92 i 13/94) i na osnovu člana 10. Pravilnika o načinu i obimu stjecanja potrebnih znanja o higijeni životnih namjernica, sirovina namijenjenih za proizvodnju životnih namjernica i predmeta opće upotrebe i o osobnoj higijeni („Službeni list SRBiH“, broj 30/88), Zavod za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke organizira obuku iz higijenskog minimuma (HM) za osobe direktno zaposlene u proizvodnji ili prometu hrane i/ili vode namijenjene za piće te osobe koje se bave pružanjem higijenskih usluga građanima (frizeri, berberi, kozmetičari i sl.) kako bi stekli  osnovna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni.

U skladu sa članom 6. Pravilnika, polaznici obuke iz higijenskog minimuma se upoznaju sa potrebnim znanjima o higijeni namjernica, sirovina i predmeta o osobnoj higijeni, odnosno upoznaju se sa pravilnom primjenom stečenog znanja iz programa koji obuhvataju: osobnu higijenu, osnovne pojmove o širenju i sprečavanju zaraznih bolesti, trovanju hranom, higijeni namjernica i predmeta, prostorija za proizvodnju, čuvanje i stavljanje u promet namjernica i predmeta, higijeni okoline, važnije sanitarne propise i osnove pružanja prve pomoći.

Predavanja iz higijenskog minimuma obavljaju liječnik specijalist Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke, sanitarni inženjer zadužen za predavanje te sanitarni inspektor. Nakon predavanja polaznici su obavezni pristupiti polaganju pismenog ispita. Ispitnu komisiju čine liječnik/ca specijalista i županijski sanitarni inspektor. Nakon položenog pismenog ispita, polaznici dobiju Potvrdu o uspješno završenoj obuci iz higijenskog minimuma.

Za obuku iz higijenskog minimuma možete se prijaviti tako što ćete  dostaviti   Zahtjev na e-mail Zavoda za javno zdravstvo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili osobno na protokol Zavoda predati Zahtjev, na adresi: Stjepana Radića 1., Grude ( ispod zgrade Doma zdravlja, drugi kat, ured broj 27).

Zahtjev možete dostaviti na protokol svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati.

Predavanja iz tečaja higijenskog minimuma održavaju se zadnji tjedan u mjesecu.

Za pravne osobe koje imaju manje od 10 zaposlenika tečaj higijenskog minimuma može se održati tek kada se od ostalih pravnih osoba skupi najmanje 10 osoba koji bi činili jednu grupu.                                             

Za grupe koje imaju do 10 polaznika  moguće je održavanje predavanja i ispita u prostoru Zavoda za javno zdravstvo, dok za grupe koje imaju više od 10 polaznika predavanja i ispit potrebno je obaviti u firmi koja se prijavila za higijenski minimum (HM) ukoliko firma ima adekvatan prostor koji može osigurati.

Ako imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati na broj telefona 039 661 702  ili e-poštom: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Klikom na dnu možete preuzeti Obrazac prijave za higijenski minimum.

__________________________________________________________

Uplata se vrši ispunjavanjem opće uplatnice

Iznos za uplatu je 48,00 KM po osobi

Podaci za popunjavanje uplatnice:

Naziv banke: UniCredit Banka d.d. Mostar
Svrha : Troškovi održavanja i polaganja tečaja Higijenskog minimuma
Primatelj: Depozitni račun Ministarstva financija ŽZH
Broj računa: 3380002200004013
Vrsta prihoda: 722611
Općina: 037
Proračunska organizacija: 1602001
Porezni period: mjesec u kojem se uplaćuje (navesti prvi datum mjeseca i zadnji datum u mjesecu) npr.1.6.2023 - 30.6.2023

Nakon uplate kopiju poslat faksom na broj 039 661 702 ili e- mailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

 

 

Read more...

SANITARNI PREGLED

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službene novine Federacije BiH, br. 29/05) definirano je koje se osobe stavljaju pod zdravstveni nadzor, a Pravilnikom o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (Službene novine Federacije BiH, br. 20/08) propisan je način obavljanja zdravstvenih pregleda, odnosno sanitarnih pregleda osoba koje su stavljene pod zdravstveni nadzor.

Sanitarnom pregledu podliježu osobe koje:

 • obavljaju poslove u proizvodnji ili prometu namjernica, snabdjevanju stanovništva pitkom vodom,
 • obavljaju poslove u obrazovnim i drugim ustanovama za djecu i mlade,
 • su zaposlene u predškolskim ustanovama (jaslice i vrtići),
 • se bave pregledima, liječenjem, njegom, usluživanjem bolesnika (napomena: zdravstveni radnici ne podliježu obavezi pregleda stolice na kliconoštvo i parazite, osim onih koji su zaposleni na porođajnim i dječijim odjelima),
 • rade u proizvodnji, opremanju i izdavanju lijekova te dolaze u neposredan dodir s lijekovima,
 • se bave pružanjem higijenske njege stanovništva,
 • se bave proizvodnjom ili prometom sredstava za higijenske potrebe stanovništva,
 • osobe koje u tijeku školovanja obavljaju obaveznu praksu na navedenim poslovima dužna su obaviti zdravstvene preglede pod uslovima, u rokovima i na način propisan za osobe zaposlene na tim poslovima.

SANITARNI PREGLED OSOBA POD ZDRAVSTVENIM NADZOROM PODRAZUMIJEVA :

 • uzimanje materijala i bakteriološki pregled brisa grla i nosa na kliconoštvo (kuhari, pekari, trgovci, ugostitelji, osobe zaposlene u predškolskim ustanovama, zdravstveni radnici, uključujući i učenike i studente za vrijeme edukacije, osobe koje rade u proizvodnji, opremanju i izdavanju lijekova, frizeri, kozmetičari, osobe koje rade u proizvodnji ili prometu sredstava za higijenske potrebe stanovništva),
 • uzimanje materijala i bakteriološki pregled stolice na kliconoštvo i crijevne parazite (kuhari, pekari, trgovci, ugostitelji, osobe zaposlene u predškolskim ustanovama, zdravstveni radnici zaposleni na porođajnim i dječijim odjelima, frizeri, kozmetičari, osobe koje rade u proizvodnji ili prometu sredstava za higijenske potrebe stanovništva.

Sanitarni pregled osoba koje obavljaju poslove u obrazovnim i drugim ustanovama za djecu i mlade obuhvata ljekarski pregled na tuberkulozu pluća i po potrebi rendgensko snimanje pluća.

Sanitarni pregled je obavezan za sve one koji podliježu obavezi posjedovanja sanitarne knjižice.

UPUTSTVO ZA OBAVLJANJE SANITARNOG PREGLEDA

Za pregled je potrebno donijeti stolicu u za to predviđenom flakonu, odnosno bočici koju možete besplatno preuzeti u zavodu ili kupiti u ljekarnama. Flakon na sebi ima pričvršćenu kašičicu kojom je potrebno uzeti količinu uzorka stolice koji odgovara površini kašičice te uzorak sa kašičicom vratiti u bočicu i zatvoriti.

U Zavodu se uzima bris grla i nosa. Važno je napomenuti da prije uzimanja brisa, osoba koja dođe na sanitarni pregled ne smije uzimati hranu, tečnost, niti prati zube.

Zdravstveni djelatnik obavlja zdravstveni pregled.

Po obavljenom pregledu se dobije potvrda kao dokaz da je uzorak u obradi.

Sanitarna knjižica se preuzima u dogovoru sa zdravstvenim djelatnikom (maksimalno 7 dana) nakon uzimanja uzorka na obradu.

Sanitarna knjižica se dobije nakon sanitarnog pregleda obavljenog  u skladu sa Pravilnikom o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (Službene novine Federacije BiH, br. 20/08).

GDJE SE OBAVLJA SANITARNI PREGLED

Sanitarni pregledi se obavljaju u Zavodu za javno zdravstvo na adresi: Stjepana Radića 1., Grude (ispod Doma zdravlja), ponedjeljkom, utorkom i srijedom od 08:00 do 14:30 sati.

VREMENSKI ROKOVI U KOJIMA SE OBAVLJAJU SANITARNI PREGLEDI

Sanitarni pregled se obavezno obavlja prije zasnivanja radnog odnosa i u tijeku zaposlenja. Osobe koje obavljaju poslove u proizvodnji ili prometu namjernica i snabdjevanju stanovništva pitkom vodom, pregled obavljaju svakih 6 mjeseci, a ostale osobe koje podliježu sanitarnom pregledu isti obavljaju svakih 12 mjeseci.

Read more...

Za uplatu antigenskog i serološkog testiranja:
Depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda ŽZH: 3380002200004013
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika: 722631
Općina 037
Proračunska organizacija: 1602001

Najčešća pitanja i odgovori

kontakt brojevi

Događanja

Please publish modules in offcanvas position.