Odsjek za epidemiologiju

04 Travanj 2023

Odsjek za epidemiologiju, obavlja sljedeće poslove:

 • Prevencija, kontrola i smanjenje zaraznih bolesti.
 • Nadzor, rano otkrivanje i odgovor na karantenske i druge bolesti od posebnog javnozdravstvenog značaja.
 • Provodi posebne mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti (rano otkrivanje izvora i putova širenja zaraze prema prijavama zaraznih bolesti iz ambulanti opće medicine, bolnica i laboratorija);
 • Kontinuirana analiza epidemiološke situacije na području ŽZH.
 • Predlaže i koordinira provođenje protuepidemijskih mjera.
 • Vođenje javnozdravstvenih registara.
 • U antirabičnoj ambulanti liječe se bolesnici ugrizeni od toplokrvnih životinja radi prevencije bjesnoće (uz pomoć epidemiologa);
 • Odsjek organizira i provodi zdravstveni odgoj (organizacija tečajeva sanitarnog (higijenskog) minimuma, dr. predavanja i radionice);
 • Prati masovne nezarazne bolesti te prikuplja i obrađuje prijave od zloćudnih tumora i dijabetesa;
 • Obavlja cijepljenje putnika u međunarodnom prometu, a posebno je organiziran nadzor putnika;
 • Sanitarni pregled i izdavanje sanitarnih knjižica osobama koje podliježu sanitarnom pregledu, prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (osobe koje rade s hranom, zdravstveni radnici, odgajatelji, frizeri, kozmetičari...);
 • Nadzor i evaluacija provedbe programa imunizacije.
 • Planiranje i nadzor nad provođenjem mjera preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje ŽZH.
 • Planiranje i djelomično provođenje programa zdravstvenog odgoja iz područja prevencije zaraznih bolesti.
 • Sudjelovanje u edukaciji i trajnom medicinskom obrazovanju u području javnog zdravstva.
 • Sudjelovanje u provedbi stručnih i znanstvenih istraživanja.

___________________________________________________________________________________________________

Viši stručni suradnik za praćenje i nadzor zaraznih bolesti

Marija Leko, mag.san.ing.

_____________________________________________________

Stručni suradnik za imunizaciju

Katica Pralas, dipl.san.ing.

______________________________________________________

Stručni suradnik za imunizaciju

Ante Sosa, san.ing.

Please publish modules in offcanvas position.