Sektor za opće, pravne i ekonomske poslove

04 Travanj 2023

Sektor za opće, pravne i ekonomske poslove, obavlja sljedeće poslove:

 • izrada godišnjeg plana rada Zavoda i praćenje njegovog izvršenja,
 • izrada godišnjeg izvješća o radu Zavoda,
 • prati stručni rad u sektoru Zavoda,
 • daje stručna mišljenja i rješenja vezana za pojedina pitanja iz djelatnosti rada Zavoda,
 • skrbi o zakonitosti rada i financijskog poslovanja sukladno pozitivnim propisima, 
 • ukazuje i daje prijedlog ravnatelju za otklanjanje eventualnih neusklađenosti,
 • kontinuirano prati pozitivno zakonodavstvo iz oblasti zdravstva, djelatnosti Zavoda, te propise za korisnike proračun i rizničkog poslovanje,
 • daje inicijativu ravnatelju Zavoda za pokretanje prijedloga za donošenje novih, te izmjene i dopune postojećih zakonskih podzakonskih akata iz oblasti zdravstva, djelatnosti Zavoda, zajedno sa stručnim službama, priprema prednacrte, nacrte i prijedloge istih,
 • koordinira pripremu sjednica Upravno vijeće,
 • sudjeluje na stručnim raspravama po pitanjima iz oblasti zdravstva, djelatnosti Zavoda rizničnog poslovanja, po ovlaštenju ravnatelja Zavoda, 
 • organizira ekonomsko-financijske poslove Zavoda, 
 • koordinira izradu godišnjeg financijskog plana Zavoda i prati njegovo izvršenje,
 • koordinira izradu godišnjeg izvješća o financijskom poslovanju Zavoda,
 • skrbi o zakonitosti rada i financijskog poslovanja sukladno pozitivnim propisima, ukazuje i daje prijedlog ravnatelju za otklanjanje eventualnih neusklađenosti, 
 • daje inicijativu ravnatelju Zavoda za pokretanje prijedloga za donošenje novih, te izmjene i dopune postojećih akata iz oblasti financija i računovodstva, 
 • kontinuirano prati pozitivno zakonodavstvo za financijsko računovodstvene propise, proračuna i riznično poslovanje.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Viši stručni suradnik za pravne poslove

Ante Barić, mag. prava

_______________________________________________

Viši stručni suradnik za ekonomske poslove

Marija Tomić, mag.oec.

_______________________________________________

Viši stručni suradnik za odnose s javnošću

Davor Brekalo, mag. politologije

Please publish modules in offcanvas position.