PRIPRAVNIČKI STAŽ

Pripravnički staž zdravstvenih radnika  obavlja se sukladno „ Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika“ („Službene novine FBiH“ br. 6/11, 10/11, 41/11, 81/12, 58/15, 51/17 i 96/17) te sukladno sa Planom i programom pripravničkog staža za:

  • Zdravstvene radnike sa završenom srednjom školom zdravstvenog usmjerenja.

Pripravnici u Zavodu za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke slušaju predavanja iz četiri programske cjeline:

  1. Zdravstveno prosvjećivanje, prevencija bolesti i promocija zdravog načina života,
  2. Evidencije u zdravstvu i usvajanje praktičnih vještina iz informatike – rad u wordu i excelu,
  3. Osnove ustavnog Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, kao i organizacija zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja u Federaciji BiH,
  4. Zakonska regulativa vezana za stručno zvanje pripravnika (posebni dio).

U cilju efikasnog obavljanja  pripravničkog staža, u Zavodu se održavaju predavanja za pripravnike po grupama.

Pripravnici će telefonski bit obaviješteni o datumu i vremenu početka predavanja.

Za obavljanje pripravničkog staža u Zavodu za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke  potrebna je sljedeća dokumentacija:

  • Uputnica za obavljanje pripravničkog staža u Zavodu za javno zdravstvo ŽŽH,
  • Pripravnička knjižica zdravstvenog radnika uredno popunjena i ovjerena od strane javne ili privatne zdravstvene ustanove te privatnih ordinacija, ljekarni, zubotehničkih laboratorija i medicinsko-biokemijskih laboratorija za koju zdravstveni radnik obavlja pripravnički staž.
  • Svjedodžba o završenom obrazovanju (preslika)
Više...

Za uplatu antigenskog i serološkog testiranja:
Depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda ŽZH: 3380002200004013
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika: 722631
Općina 037
Proračunska organizacija: 1602001

covid 19 inf i preporuke

preporuke fed min zdr

Najčešća pitanja i odgovori

kontakt brojevi

Zbirni tjedni izvještaj

Događanja

Please publish modules in offcanvas position.