Odsjek za socijalnu medicinu, prevenciju i promociju i zdravstvenu statistiku

04 Travanj 2023

Odsjek za socijalnu medicinu, prevenciju i promociju zdravlja i zdravstvenu statistiku, obavlja sljedeće poslove:

 • Provodi anketiranje stanovništva u svrhu praćenja, analize i ocjene zdravstvenog stanja stanovništva i prisutnosti čimbenika rizika te istraživanja zdravstvenog sustava.
 • Realizacija programa statističkih istraživanja (prikupljanje i obrada podataka, izrada izvješća, analiza izvješća, pružanje stručno-metodološke pomoći u procesu izvješćivanja, vođenje i analiza registara bolesti)
 • Praćenje i analiza zdravstvenog stanja stanovništva i stanja organizacije zdravstvene zaštite (analiza podataka i izrada izvješća i studija o zdravstvenom stanju stanovništva, praćenje nezaraznih bolesti, analiza rada i izrada izvješća o zdravstvenom stanju stanovništva). rad zdravstvenih ustanova, izrada planova zdravstvene zaštite za različite razine organizacije)
 • Promicanje zdravlja i zdravstveni odgoj stanovništva.
 •  Izrada kadrovske, prostorne i opremanske regulative za privatne zdravstvene ustanove; izrada stručnog mišljenja o opravdanosti osnivanja, proširenja, promjene ili prestanka rada zdravstvene ustanove
 • Organizacija pripravničkog staža i praktične nastave za učenike i studente zdravstvenih škola
 • Organizacija stručnih skupova, simpozija i seminara
 • Sudjeluje u izradi politika i strategija zdravstva.
 • Predlaže i sudjeluje u provođenju mjera za očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva.
 • Predlaže program mjera zdravstvene zaštite.
 • Prati i ocjenjuje provedbu preventivnih i promidžbenih programa i drugih mjera zdravstvene zaštite.
 • Priprema, prati i evaluira programe zdravstvene zaštite stanovništva.
 • Sudjeluje u edukaciji zdravstvenih radnika.
 • Vodi registre iz oblasti javnog zdravstva od interesa za ŽZH, uključujući i bolesti ovisnosti.
 • Obavlja poslove planiranja, programiranja i evaluacije u području djelovanja.
 • Priprema izvješća i publikacije iz djelokruga svoga rada.
 • Sudjeluje u pružanju stručne pomoći federalnim i županijskim ministarstvima zdravstva i zavodima za javno zdravstvo.

______________________________________________________________________________________________________

Viši stručni suradnik za prevenciju i promociju zdravlja

Marko Mucić, mag.san.ing.

______________________________________________________

Viši stručni suradnik za zdravstvenu statistiku

Kata Paradžik, mag.oec.

Please publish modules in offcanvas position.