SANITARNI PREGLED

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službene novine Federacije BiH, br. 29/05) definirano je koje se osobe stavljaju pod zdravstveni nadzor, a Pravilnikom o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (Službene novine Federacije BiH, br. 20/08) propisan je način obavljanja zdravstvenih pregleda, odnosno sanitarnih pregleda osoba koje su stavljene pod zdravstveni nadzor.

Sanitarnom pregledu podliježu osobe koje:

  • obavljaju poslove u proizvodnji ili prometu namjernica, snabdjevanju stanovništva pitkom vodom,
  • obavljaju poslove u obrazovnim i drugim ustanovama za djecu i mlade,
  • su zaposlene u predškolskim ustanovama (jaslice i vrtići),
  • se bave pregledima, liječenjem, njegom, usluživanjem bolesnika (napomena: zdravstveni radnici ne podliježu obavezi pregleda stolice na kliconoštvo i parazite, osim onih koji su zaposleni na porođajnim i dječijim odjelima),
  • rade u proizvodnji, opremanju i izdavanju lijekova te dolaze u neposredan dodir s lijekovima,
  • se bave pružanjem higijenske njege stanovništva,
  • se bave proizvodnjom ili prometom sredstava za higijenske potrebe stanovništva,
  • osobe koje u tijeku školovanja obavljaju obaveznu praksu na navedenim poslovima dužna su obaviti zdravstvene preglede pod uslovima, u rokovima i na način propisan za osobe zaposlene na tim poslovima.

SANITARNI PREGLED OSOBA POD ZDRAVSTVENIM NADZOROM PODRAZUMIJEVA :

  • uzimanje materijala i bakteriološki pregled brisa grla i nosa na kliconoštvo (kuhari, pekari, trgovci, ugostitelji, osobe zaposlene u predškolskim ustanovama, zdravstveni radnici, uključujući i učenike i studente za vrijeme edukacije, osobe koje rade u proizvodnji, opremanju i izdavanju lijekova, frizeri, kozmetičari, osobe koje rade u proizvodnji ili prometu sredstava za higijenske potrebe stanovništva),
  • uzimanje materijala i bakteriološki pregled stolice na kliconoštvo i crijevne parazite (kuhari, pekari, trgovci, ugostitelji, osobe zaposlene u predškolskim ustanovama, zdravstveni radnici zaposleni na porođajnim i dječijim odjelima, frizeri, kozmetičari, osobe koje rade u proizvodnji ili prometu sredstava za higijenske potrebe stanovništva.

Sanitarni pregled osoba koje obavljaju poslove u obrazovnim i drugim ustanovama za djecu i mlade obuhvata ljekarski pregled na tuberkulozu pluća i po potrebi rendgensko snimanje pluća.

Sanitarni pregled je obavezan za sve one koji podliježu obavezi posjedovanja sanitarne knjižice.

UPUTSTVO ZA OBAVLJANJE SANITARNOG PREGLEDA

Za pregled je potrebno donijeti stolicu u za to predviđenom flakonu, odnosno bočici koju možete besplatno preuzeti u zavodu ili kupiti u ljekarnama. Flakon na sebi ima pričvršćenu kašičicu kojom je potrebno uzeti količinu uzorka stolice koji odgovara površini kašičice te uzorak sa kašičicom vratiti u bočicu i zatvoriti.

U Zavodu se uzima bris grla i nosa. Važno je napomenuti da prije uzimanja brisa, osoba koja dođe na sanitarni pregled ne smije uzimati hranu, tečnost, niti prati zube.

Zdravstveni djelatnik obavlja zdravstveni pregled.

Po obavljenom pregledu se dobije potvrda kao dokaz da je uzorak u obradi.

Sanitarna knjižica se preuzima u dogovoru sa zdravstvenim djelatnikom (maksimalno 7 dana) nakon uzimanja uzorka na obradu.

Sanitarna knjižica se dobije nakon sanitarnog pregleda obavljenog  u skladu sa Pravilnikom o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (Službene novine Federacije BiH, br. 20/08).

GDJE SE OBAVLJA SANITARNI PREGLED

Sanitarni pregledi se obavljaju u Zavodu za javno zdravstvo na adresi: Stjepana Radića 1., Grude (ispod Doma zdravlja), ponedjeljkom, utorkom i srijedom od 08:00 do 14:30 sati.

VREMENSKI ROKOVI U KOJIMA SE OBAVLJAJU SANITARNI PREGLEDI

Sanitarni pregled se obavezno obavlja prije zasnivanja radnog odnosa i u tijeku zaposlenja. Osobe koje obavljaju poslove u proizvodnji ili prometu namjernica i snabdjevanju stanovništva pitkom vodom, pregled obavljaju svakih 6 mjeseci, a ostale osobe koje podliježu sanitarnom pregledu isti obavljaju svakih 12 mjeseci.

Više...

Za uplatu antigenskog i serološkog testiranja:
Depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda ŽZH: 3380002200004013
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika: 722631
Općina 037
Proračunska organizacija: 1602001

covid 19 inf i preporuke

preporuke fed min zdr

Najčešća pitanja i odgovori

kontakt brojevi

Zbirni tjedni izvještaj

Događanja

Please publish modules in offcanvas position.