UPRAVNO VIJEĆE

16 Siječanj 2024

R J E Š E N J E 

O IMENOVANJU UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

 Članak 1. 

Imenuje se Upravno vijeće Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke na mandatno razdoblje od četiri godine, u sastavu:

  1. KATA PARADŽIK, predsjednica, iz reda stručnih djelatnika Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke
  2. KATICA PRALAS, član iz reda stručnih djelatnika Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke
  3. BORO GRGIĆ, član predstavnik osnivača
  4. MATE ĆAVAR, član predstavnik osnivača ispred Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke
  5. VELIMIR JUKIĆ, član predstavnik osnivača

Članak 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke”.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERECGOVAČKA

VLADA

Broj: 01-1401-1/23-24

Široki Brijeg, 12. prosinca 2023.

Predsjednik

Predrag Čović

 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.