Slider

Smjernice za odvijanje nastave na području Zapadnohercegovačke županije, u školskoj godini 2020./21.

27 Kolovoz 2020

 logo ZZH

 
GRUDE, 26. kolovoza 2020.

Smjernice za odvijanje nastave na području Zapadnohercegovačke županije, u školskoj godini 2020./21.

Prije početka školske godine, važno je obavijestiti roditelje o riziku koji predstavlja globalna pandemija COVID-19 te o mogućnostima zaraze unutar školskog objekta, koju nije moguće isključiti. Također, preporuča se održati predavanje svim učenicima o važnosti dezinfekcije ruku i pravilnog nošenja respiratorne maske (uz demonstraciju postupka).

- pri dolasku i odlasku iz škole, po mogućnosti poželjno je izbjegavati sredstva javnog prijevoza.

-ukoliko postoji organizirani prijevoz, autoprijevoznik je dužan zadužiti odgovornu osobu koja će nadgledati djecu te kontrolirati pridržavanje distance između djece, koja iznosi minimalno 1 metar. Djeca od 10 godina i starija, dužna su pravilno nositi respiratorne maske za vrijeme vožnje organiziranim prijevozom, kao i vozač autobusa i osoba koja nadgleda djecu. Autobus je potrebno između vožnji dezinficirati i provjetriti (20-30 min), a jednom tjedno provesti temeljitu dezinfekciju svih površina u vozilu.

-ekskurzije, izleti, organizirane posjete školama nisu preporučene.

-roditelji koji preuzimaju djecu u prostorima škole dužni su cijelo vrijeme nositi respiratornu masku!

- u okviru školskog dvorišta potrebno je zadužiti osobu koja bi prevenirala grupiranje djece prije početka nastave.

- potrebno je spriječiti međusobni kontakt učenika različitih razrednih skupina, prilikom ulaska i izlaska iz učionica (razredi trebaju ulaziti/izlaziti iz učionica u različito vrijeme da se izbjegne kontakt među različitim grupama).

- prije odlaska u školu, roditelj je dužan izmjeriti tjelesnu temperaturu djeteta i popuniti formular o zdravstvenom stanju djeteta (ukoliko učenik nije dostavio navedeni formular, ne može prisustvovati nastavi taj dan). Ukoliko dijete ima temperaturu 37 ili više (ili nekih od simptoma upale respiratornog sustava), roditelj dijete ne šalje u školu te telefonski obavještava obiteljskog liječnika i razrednika.

-kad se postavi sumnja na akutnu respiratornu bolest kod učenika u školi, škola je dužna čim ranije telefonski prijaviti slučaj županijskom zavodu za javno zdravstvo(službi za epidemiologiju), ne kasnije od nekoliko sati.

- svaka učionica treba imati dezinfekcijsko sredstvo na ulazu (minimalno 70% alkohol ili druga adekvatna dezinfekcijska sredstva), kojim će svako dijete dezinficirati ruke prilikom ulaska u istu.

- djeca starosti od 10 i više godina, dužna su nositi respiratornu masku prilikom dolaska i odlaska s nastave (dakle nisu ih obavezni nositi u učionici za vrijeme nastave). Djeca mlađa od 10 godina nisu dužna nositi respiratorne maske. Također, sva djeca sa kroničnim tegobama respiratornog trakta (potvrđeno od strane liječnika), bez obzira na dob, nisu dužni nositi respiratornu masku.

- nastavnici su cijelo vrijeme nastave dužni nositi respiratorne maske ili vizire te držati rastojanje od učenika od najmanje 2 metra.

- razredno odjeljenje ne bi smjelo imati više od 15 učenika (fizička distanca između učenika 2m) ukoliko se radi o klasičnoj tipu učionice (raspoređenih na način koji osigurava maksimalnu distancu), međutim u većim prostorima moguće je smjestiti i veći broj učenika uz poštivanje obavezne fizičke distance između djece. Raspored sjedenja ne smije se mijenjati, kao niti učionice.

- poželjno je, dok klimatski uvjeti dopuštaju, da barem jedan prozor bude stalno otvoren.

- preporučuje se da školski sat ne traje duže od 30 minuta, sa malim i velikim odmorom u učionici (pod stalnim nadzorom nastavnika). Djeci za vrijeme nastave nije dozvoljeno napuštanje učionice (izuzev pojedinačnih odlazaka u toalet), stoga se preporučuju da obrok ponesu od kuće ili da im se osigura na drugi način (dijeljenje obroka među učenicima nije dozvoljeno). Također , poželjno bi bilo da se broj sati ograniči na četiri sata dnevno.

- pri izmjeni razrednih odjeljenja, treba napraviti pauzu od najmanje pola sata, za provjetravanje i dezinfekciju svih dostupnih površina.

-dva puta dnevno potrebno napraviti temeljitu dezinfekciju svih školskih prostorija uz provjetravanje(20 -30min .).

- prilikom odlaska s nastave, škola je dužna zadužiti osobu koja će nadzirati djecu te spriječiti eventualno grupiranje djece u školskom prostoru, do dolaska roditelja (staratelja).

- preporuča se održavanje nastave tjelesnog odgoja kao prvi ili zadnji sat, po mogućnosti na otvorenom prostoru, poštujući minimalnu distancu od 2 metra.

-bitno je da nastavnici tokom svakog dana djeci naglase važnost osobnih zaštitnih mjera (osobna higijena, fizička distanca, nošenje maske).

- dobro bi bilo da se djeci koja zdravstveno spadaju u rizičnu populaciju (imunokompromitirana djeca, djeca koja boluju od šećerne bolesti i slično), omogući drugi oblik nastave (npr. „online“ nastava).

-škole bi trebale biti spremne da u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije budu u mogućnosti u kratkom roku prijeći na „online“ ili kombinirani model.

-učenici sa poteškoćama u razvoju, a kojima je dodijeljen asistent za nastavu (nisu dužni nositi respiratornu masku, dok je asistent dužan nositi istu. Također asistent se treba testirati na COVID 19 svakih 21 dan.

wordFormular_o_zdravstvenom_stanju_učenika

Za uplatu antigenskog i serološkog testiranja:
Depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda ŽZH: 3380002200004013
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika: 722631
Općina 037
Proračunska organizacija: 1602001

Najčešća pitanja i odgovori

 Kontakt brojevi telefona za psihosocijalnu podršku u
centrima za mentalno zdravlje zdravstvenih ustanova u ŽZH

 Lokacija

 Broj telefona
 CMZ

 Broj linije za
 psihosocijalnu podršku

 LJUBUŠKI

 039/832-827
 (07:00-15:00)

 063/450-521
 (07:15:00)

ŠIROKI BRIJEG

 039/703-870
 (07:00-15:00)

 039/703-870
 (00:00-24:00)

 GRUDE

 039/661-702
 (08:00-16:00)

 063/062-073
 (08:00-16:00)

Dnevni izvještaj

Događanja